Asa Morena

Saxofone Alto (Eb)

Asa Morena

Flauta Transversal

Asa Morena

Violino

Asa Morena

Teclado

Asa Morena

Saxofone Tenor / Soprano / Clarinete (Bb)

Caminhos do Sol

Saxofone Alto (Eb)

Caminhos do Sol

Saxofone Tenor / Soprano / Clarinete (Bb)

O Amor Vem Pra Cada Um

Saxofone Tenor / Soprano / Clarinete (Bb)

Per Amore

Saxofone Tenor / Soprano / Clarinete (Bb)

Per Amore

Saxofone Alto (Eb)

Perigo

Saxofone Alto (Eb)

Perigo

Saxofone Tenor / Soprano / Clarinete (Bb)